Brinkpraat

Brinkpraat februari 2019

De eerste Brinkpraat van 2019 is van de persen gerold. Deze dorpskrant heeft een veelzijdige inhoud. Voor ons dorp wordt het een gedenkwaardig jaar wat verenigingen betreft, maar liefst 2 jubilea vragen uw/jouw aandacht, te weten Gondelvaart op Wielen en Concours Hippique! De geschiedenis van Drogeham is weer aanwezig evenals de foto uit de oude doos; De Fûgelwacht met het jaarprogramma; uitnodigingen voor jaarvergadering t.w. De Laatste Eer en Plaatselijk Belang; verslag over het reilen en zeilen van een Concours Dag in Drogeham; psz De Hamsterkes met hun verhaal; You

Lees meer »

Brinkpraat oktober 2018

Nummer 3 van jaargang 33 is weer van de persen gerold. Uw/jouw dorpskrant heeft weer nieuwsgierige activiteiten en weetjes te melden. Te beginnen Stichting Oud Achtkarspelen met een serie lezingen; Dacapo geeft een koffieconcert; 55+ timmert weer aan de weg; Actie4Kids vraagt uw/jouw aandacht; wijziging van een datum Fryske CPB Drogeham; een jubileum in het onderwijs; Spitkeet is ook weer present; Geschiedenis van Drogeham draagt een steentje bij; Fanfare De Bazuin Augustinusga valt te beluisteren; Fûgelwacht met de jaarlijkse filmavond; VV Drogeham met een ledenwerfactie; World Servants Project meldt zich;

Lees meer »