Nieuw in Drogeham?

Als Plaatselijk Belang zijn we het aanspreekpunt voor de gemeente, provincie en andere organisaties. We behandelen zaken die onze bewoners en het dorp bezig houden zoals veiligheid, leefbaarheid, voorzieningen, sport, jeugd- en ouderenbeleid, dorpsvernieuwing en verkeersveiligheid. Wat er in het dorp gebeurt raakt ons allemaal. Daarom streven we naar een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenschap. We waarderen uw steun als actief lid of als donateur. Een lidmaatschap bedraagt € 5,00 op jaarbasis.