Plaatselijk Belang

Plaatselijk belang draagt zorg voor zaken die van betekenis zijn voor de inwoners van Drogeham. Plaatselijk Belang is het aanspreekpunt voor de gemeente, provincie en andere organisaties. We behandelen zaken die onze bewoners en het dorp bezighouden zoals veiligheid, leefbaarheid, voorzieningen, sport, dorpsvernieuwing en verkeersveiligheid.

Ook het beheren van AED's wordt vanuit Plaatselijk Belang georganiseerd. Als er een reanimatie oproep is geweest kunnen burgerhulpverleners bij elkaar gebracht worden in de Doarpskeamer om na te praten als de behoefte er is. Daarnaast zorgt Plaatselijk Belang jaarlijks voor het sinterklaasfeest voor de kinderen van Drogeham en is de dodenherdenking op 4 mei een vast onderdeel voor het bestuur in samenwerking met Nijboer Uitvaartzorg.

Het bestuur van plaatselijk belang Drogeham bestaat uit vier leden;

  • Klaas Alma 0633513612 (voorzitter)
  • Anneke Alma-Boksma (secretaresse)
  • Neeltje van der Wal (penningmeester)
  • Grietje Haisma (algemeen bestuurslid)