Plaatselijk Belang

Het bestuur van plaatselijk belang Drogeham bestaat uit zeven leden.

  • Klaas Alma 0633513612 (voorzitter)
  • Anneke v/d Galiën (secretaresse)
  • Lonneke Wijma (penningmeester)
  • Henrike de Jong (algemeen bestuurslid)
  • Jan Tjoelker (algemeen bestuurslid/Webmaster)
Hieronder zijn de presentaties te vinden van de jaarvergaderingen van Plaatselijk Belang Drogeham.