Privacy verklaring

Plaatselijk Belang Drogeham is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plaatselijk Belang Drogeham verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam en E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Plaatselijk Belang Drogeham verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Plaatselijk Belang Drogeham verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plaatselijk Belang Drogeham gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pbdrogeham@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plaatselijk Belang Drogeham neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pbdrogeham@gmail.com.