Terug

Eigenaarschap drijvend zonnepanelen stapje dichterbij

Enerzjyk Skûlenboarch: 

De dorpen Jistrum, Kootstertille, Drogeham en Eastermar – verenigd in gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch – tekenen deze week een intentieverklaring met GroenLeven, waardoor ze een stapje dichter bij zijn om op den duur mogelijk eigenaar te worden van het drijvend zonnepark op de plas Skûlenboarch. 

Goedkopere en duurzame energie, maar ook geld om de leefbaarheid en de duurzaamheid in de dorpen te vergroten: dat is het doel van de coöperatie, legt voorzitter Harm de Vries uit. ,,De opbrengst moet op den duur ten goede komen van de dorpen.” 

Zo kan er gedacht worden aan de aanleg van bijvoorbeeld een voedselbos, het isoleren van minimawijken of investeringen in lokale initiatieven, zoals een mienskipshûs. ,,Maar deze plannen moeten later verder uitgewerkt worden”, aldus De Vries. 
Intentie 

De Letter of Intent (LOI) wordt deze vrijdag ondertekend. ,,In de verklaring geven de beide partijen – GroenLeven en Enerzjyk Skûlenboarch - aan dat ze de intentie hebben om gezamenlijk tot een overeenkomst te komen, waardoor de gebiedscoöperatie deels of geheel eigenaar wordt van het drijvende zonnepark”. 

De coöperatie is in 2021 opgericht en heeft vier leden: Doarpbelang Drogeham, Plaatselijk Belang Kootstertille, Doarpsbelang Jistrum-Skûlenboarch en Enerzjyk Eastermar. 

Hulp 

Met subsidie van de provincie Fryslân en de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kon de coöperatie adviseurbureau Enber inschakelen, vertelt De Vries. ,,Wij zijn allemaal vrijwilligers en worden zo ondersteund door professionele hulp. Anders is het voor vrijwilligers onmogelijk om zoiets op te pakken.” 

Verdere toezeggingen, zoals een gegarandeerde terugleverprijs via SDE++ subsidie en een ontwikkelfinanciering via LEI-Friesland van FSFE, maken het aantrekkelijk voor de dorpen om (mede-) eigenaar te worden van het zonnepark. ,,Zo is er ook geregeld dat we geen risico lopen als het project op niets mocht uitdraaien. Het geld wat we al hebben geïnvesteerd hoeft niet terug betaald te worden. Dit zijn belangrijke voorwaarden om met een dergelijk project aan de slag te kunnen gaan.” 

Zonnepanelen 

De ontwikkeling van het drijvende zonnepark is in handen van de GroenLeven, die op het moment eigenaar is van de vergunning om het zonnepark aan te leggen. 

Het plan is om in 2025 het 24,5 hectare grote park in gebruik te nemen en hiervoor moet een nieuwe netaansluiting geregeld worden met het Onderstation Burgum. De opbrengst zal rond de 50.000 MWh per jaar zijn. Dat is genoeg elektriciteit voor meer dan 14.000 huishoudens. Rondom de waterplas worden door GroenLeven bovendien wandelpaden en vissteigers aangelegd en zal de biodiversiteit bevorderd worden. 

Ondertussen wordt door de Enerzjyk Skûlenboarch gewerkt aan de financiering van de aankoop. ,,Omdat er een verdienmodel in zit, kunnen we bij onder andere banken en instanties financiering regelen. Daar wordt nu druk aan gewerkt.” 

Bron: de Feanster - Yke Bremer